Jak posílat fotografie e-mailem ?

Určitě se Vám stalo, že potřebujete z jakéhokoliv důvodu odeslat v příloze e-mailu na svoji prezentaci, nebo jen tak se pochlubit ostatním, několik Vašich fotografických snímků. Pro takovou korespondeci je výhodné a to hned z několika důvodů snímky zmenšit. Zejména pro úsporu času při odesílání i přijímání a pokud se jedná o jedinečné snímky, tak i možnost jejich zneužití cizí osobou, pokud by se k nim dostala.

Pokud budete posílat snímky jednotlivě, tak je příjemce bude muset též jednotlivě ukládat někam na svůj HDD. Proto je ideální všechny snímky zabalit do balíčku nástrojem ZIP – zazipovat. Pak je příjemce stáhne vše najednou a posléze si je může rozbalit na jednotlivé snímky a prohlédnou si je.

Myslel jsem si, že je tato praxe notoricky známá, ale opak je pravdou. Jako kurátor výstavní plochy Galerie Metro mi týdně přichází několik ukázek k posouzení či se žádostí k výstavě a tak vím proč tuto „kuchařku“ píšu. Rozdělím ji na dvě části. V prvé Vám poradím jak upravené snímky zmenšit a v druhé, je-li jich víc, zazipovat do balíčku. Vše jednoduše, snadno a rychle. Nejdříve musíme vybrané snímky zmenšit.

Kdo edituje své snímky ve speciálních programech na úpravu a editaci fotografických snímků, jakými jsou nejčastěji Zoner nebo Adobe Photoshop Lightroom, si snadno poradí sám. U těchto programů i pro tento účel připravené hromadné úpravy snímků. Kdo tyto programy nevlastní snadno a intuitivně si může výběr, hodnocení a úpravy snímků provádět v dodaném operačním programu Windows – Windows Live Foto Gallery, které jsou běžně dodávány s Windows Vista, 7 a vyššími.

 

Teď se podíváme se na to, jak to zvládnout rychle a elegantně:

Krok A.

1. V knihovně obrázků si vyberete potřebný snímek, klikem pravého tlačítka myší se otevřete nabídka a Vy si jej otevřete v programu Live Fotogalerie.

2. Na horní liště kliknete na „Upravit, uspořádat nebo sdílet“ a vybraný snímek se Vám i s ostatními ukáže orámovaný. Na horní liště kliknete na „Upravit“ a najdete si funkci „Změnit velikost“.

3. Po otevření nabídky v okně vyberete velikost v rozbalovací nabídce na 800, pořípadě na 1024 a určíte kam zmenšený snímek bude uložen. Doporučuji si vytvořit v knihovně obrázků novou složku s názvem „Pro E-mail“ z nabídky tlačítka „Procházet“.

4. Pak klikem na tlačítko „Změnit velikost a uložit“ Vám program tuto úpravu provede a uloží do této nové složky. Tak postupujete dál i u ostatních snímků, které chcete e-mailem odeslat.

Z této nové složky, kterou si otevřete v průzkumníku, můžete zmenšené snímky posílat jako přílohu e-mailové pošty tak, že klikem označíte snímek k odeslaní, kliknete na položku E-mail v horní liště. Otevře se Vám nabídka „Připojit soubory“, kde si rozbalíte velikost obrázků a vyberete „původní velikost“ proto, že v této složce máte již snímky zmenšené.

Kliknete na „Připojit“ a hned se Vám nabídne okno E-mailového prohlížeče, kde jen doplníte adresu komu snímky posíláte. Pokud chcete poslat více snímků stisknete na klávesnici Ctrl a myší označíte snímků více a zase klik na „Připojit“, po otevření e-mailového prohlížeče uvidíte, že v příloze jsou nachystány Vámi vybrané snímky k odeslání.

Teď určitě namítnete, že předchozí fáze zmenšování v Live Gallery a ukládání do složky byla zbytečná.

Možná ano, bude-li to jen pár snímků, ale je-li jich více jak cca 5, například 30, budete příjemci pěkně ztěžovat život tím, že je bude jednotlivě otevírat, prohlížet a ukládat. Dalším mým argumentem je ten fakt, že budete mít sami přehled, které snímky jste dali k prezentaci na e-mail.

Pokud snímků bude, jak jsem se již zmínil, víc jak 5 doporučuji se zabalit pomocí metody ZIP. Snímky na kvalitě neutrpí (zůstanou ve stejné velikosti), ale jsou v jednom balíku pro adresáta na stažení, což je velmi elegantní řešení.

 

Jak na to, si popíšeme v dalším kroku B.

Krok B:

1. V Průzkumníkovi Windows otevřete složku „Pro e-mail“ a klikem myší a klávesou Ctrl vyberte snímky k odeslání, nebo jen klávesou Ctrl + písmeno A označíte všechny připravené snímky, které chcete zabalit a odeslat.

2. Na výběr klepněte pravým tlačítkem a v místní nabídce najeďte na příkaz „Odeslat“.

3. Ve vysunuté nabídce zvolte „Komprimovaná složka (metoda ZIP)“.

4. Windows vytvoří archivní balík fotografií ve stejné složce tj. „Pro e-mail“, kterou můžete pro vlastní orientaci nějak nazvat (např. vánoce2015) a stiskneme Enter. Ponecháme tuto přejmenovanou složku označenou rámečkem.

5. Na panelu nástrojů Průzkumníka Windows stiskněte tlačítko „E-mail“.

6. Archiv s fotografiemi se přidá jako příloha k e-mailové zprávě a vy jej odešlete běžným způsobem. Samozřejmě je třeba mít v počítači nainstalovaného a nakonfigurovaného poštovního klienta.

Tím je vše hotové. Možná, pokud jste se s tímto postupem ještě nesetkali, se Vám bude zdát po přečtení, trochu složitý. Ale vyzkoušejte si ho a sami uvidíte, že je velmi snadný a intuitivní. Opravdu nic na tom není.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit